Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

wojtunio-heisenberg
3233 f8c3 500

reddlr-trees:

Ok I counted. 898. I smoked two while counting.

Sponsored post
soup-sponsored
wojtunio-heisenberg
wojtunio-heisenberg
I consider myself a good guy
Reposted fromfabs3 fabs3 viamateuszkosmateusz mateuszkosmateusz

June 25 2015

wojtunio-heisenberg
1729 1c63 500
Reposted fromfub fub viajalokim0 jalokim0

June 22 2015

wojtunio-heisenberg
5394 ec4d
Reposted fromYWxmcmVk YWxmcmVk viajalokim0 jalokim0
wojtunio-heisenberg
Reposted fromtriptamine triptamine viajalokim0 jalokim0
wojtunio-heisenberg
5147 a5d6
Reposted fromzombies zombies viajalokim0 jalokim0
wojtunio-heisenberg
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viajalokim0 jalokim0
wojtunio-heisenberg
8464 252d 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajalokim0 jalokim0
wojtunio-heisenberg
9067 b53c
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viajalokim0 jalokim0
wojtunio-heisenberg
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viajalokim0 jalokim0
wojtunio-heisenberg
2406 5058
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viajalokim0 jalokim0

June 15 2015

wojtunio-heisenberg
8230 288c
Reposted fromdiamir diamir viajalokim0 jalokim0
wojtunio-heisenberg
Reposted frommondomg mondomg viajalokim0 jalokim0
wojtunio-heisenberg
Reposted frommondomg mondomg viajalokim0 jalokim0
wojtunio-heisenberg
wojtunio-heisenberg
Reposted fromtoxxer toxxer viajalokim0 jalokim0
wojtunio-heisenberg
wojtunio-heisenberg
1096 3889
Reposted fromkaiee kaiee viajalokim0 jalokim0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...